Vietnamese Chinese (Traditional) English Japanese Korean

ROTARY STEAM

Khớp nối xoay Minxuan thiết kế theo yêu cầu từ khách hàng khác nhau và sản xuất các loại khớp xoay khác nhau được áp dụng cho các điều kiện khác nhau, bao gồm hơi nước, nước nóng, dầu làm mát, dầu thủy lực, không khí, v.v. Nếu bạn không tìm thấy những gì bạn cần, chúng tôi có thể nhanh chóng thiết kế và tùy chỉnh cho bạn theo yêu cầu của bạn.

Installation way Model code Size range Pressure Temperature Speed
Self-supporting type MXQ3 Rotary Joint 1-1/4"~1-1/2" 1.8MPa  220℃  200rpm 
MXQC2 Rotary Joint 1-1/4"~2"  2.0MPa  220℃ 

300rpm

925 Rotary Joint  1-1/2" 2.0MPa  235℃  235rpm 
Q(Fixed internal pipe) 3/4"~3" 1.8 Mpa 220℃ 100 rpm
QSZ(Fixed internal pipe) 3/4"~2-1/2" 1.8 Mpa 220℃ 100 rpm
TX MONO FLOW 1/2"~2" 1.8 Mpa 220℃ 200 rpm
TX DUAL FLOW(Fixed internal pipe)
TX DUAL FLOW(Rotary internal pipe)
MXQ MONO FLOW 1/2"~3" 1.8 Mpa 200℃ 200 rpm
MXQ DUAL FLOW(Fixed internal pipe)
MXQ DUAL FLOW(Rotary internal pipe)
MXQL MONO FLOW 1/2"~3" 1.8 Mpa 350℃ 200 rpm
MXQL DUAL FLOW(Fixed internal pipe)
MXQL DUAL FLOW(Rotary internal pipe)
MXQC MONO FLOW 3/4"~3" 2.0 Mpa 350℃ 300 rpm
MXQC DUAL FLOW(Fixed internal pipe)
MXQC DUAL FLOW(Rotary internal pipe)
  MXM Rotary Joint 1”~4” 1.2MPa 220℃ 200rpm
  MXMC Rotary Joint 1”~4” 1.2MPa 220℃ 200rpm
Rod supporting type 915 Rotary Joint 1-1/2" 2.0MPa  235℃  400rpm 
MEQ Rotary Joint 1"~1/4"  1.8MPa 220℃ 300RPM
QSY DUAL FLOW(Fixed internal pipe) 1" 1.8 Mpa 220℃ 100 rpm
MXQC MONO FLOW 2-1/2"~10" 3.2 Mpa 350℃ 100 rpm
MXQC DUAL FLOW(Fixed internal pipe)
MXQC DUAL FLOW(Rotary internal pipe)
D MONO FLOW 3/4"~5" 1.8 Mpa 200℃ 500 rpm
D DUAL FLOW(Fixed internal pipe)
D DUAL FLOW(Rotary internal pipe)
MXQ2 DUAL FLOW(Fixed internal pipe) 1"~2-1/2" 2.5 Mpa 220℃ 300 rpm
Annulus supporting type PHS DUAL FLOW(Fixed internal pipe) 2-1/2"~5" 1.1 Mpa 235℃ 550 rpm

Tư vấn khách hàng

Tel 1 : 0918356797/zalo
Mr Tùng
Tel 2 : 0968 530 579/zalo
Mr Huynh
Tel 3 : 0917 970 997/zalo
Mr Huynh
Tel 4 : 0915356797/zalo
Mr Trúc

Facebook LikeBox