Vietnamese Chinese (Traditional) English Japanese Korean

ROTARY HOT OIL

Khớp nối xoay Minxuan thiết kế theo yêu cầu từ khách hàng khác nhau và sản xuất các loại khớp xoay khác nhau được áp dụng cho các điều kiện khác nhau, bao gồm hơi nước, nước nóng, dầu làm mát, dầu thủy lực, không khí, v.v. Nếu bạn không tìm thấy những gì bạn cần, chúng tôi có thể nhanh chóng thiết kế và tùy chỉnh cho bạn theo yêu cầu của bạn.

Installation way Model code Size range Pressure Temperature Speed
Self-supporting type YJ2 MONO FLOW 1/2"~2" 1.8 Mpa 350℃ 200 rpm
YJ2 DUAL FLOW(Fixed internal pipe)
YJ2 DUAL FLOW(Rotary internal pipe)
MXQ MONO FLOW 1/2"~3" 1.8 Mpa 200℃ 200 rpm
MXQ DUAL FLOW(Fixed internal pipe)
MXQ DUAL FLOW(Rotary internal pipe)
  MXQ3 Rotary Joint 1-1/4"~1-1/2" 1.8MPa 350℃ 200rpm
MXQL MONO FLOW 1/2"~3" 1.8 Mpa 350℃ 200 rpm
MXQL DUAL FLOW(Fixed internal pipe)
MXQL DUAL FLOW(Rotary internal pipe)
H MONO FLOW 1/8"~3" 1.0 Mpa 120℃ 1000 rpm
H DUAL FLOW(Fixed internal pipe)
H DUAL FLOW(Rotary internal pipe)
RH MONO FLOW 1/8"~3" 1.1 Mpa 200℃ 1500 rpm
RH DUAL FLOW(Fixed internal pipe)
RH DUAL FLOW(Rotary internal pipe)
MXB MONO FLOW 1/2"~5" 1.0 Mpa 300℃ 3000 rpm
MXB DUAL FLOW(Fixed internal pipe)
MXB DUAL FLOW(Rotary internal pipe)
  P09 Rotary Joint 3/8”~1-1/4” 1.0MPa 90℃ 12000rpm
  PS02 Rotary Joint 4” 60MPa 280℃ 500rpm
Rod supporting type MXQC MONO FLOW 2-1/2"~10" 2.0 Mpa 350℃ 100 rpm
MXQC DUAL FLOW(Fixed internal pipe)
MXQC DUAL FLOW(Rotary internal pipe)
RHG DUAL FLOW(Rotary internal pipe) 1-1/2"~4" 1.0 Mpa 260℃ 600 rpm
D MONO FLOW 3/4"~5" 1.8 Mpa 200℃ 500 rpm
D DUAL FLOW(Fixed internal pipe)
D DUAL FLOW(Rotary internal pipe)

Tư vấn khách hàng

Tel 1 : 0918356797/zalo
Mr Tùng
Tel 2 : 0968 530 579/zalo
Mr Huynh
Tel 3 : 0917 970 997/zalo
Mr Huynh
Tel 4 : 0915356797/zalo
Mr Trúc

Facebook LikeBox